Osiedlowy Dom Kultury „PUCHATEK” w Sanoku

zaprasza na

XXV Podkarpacki Konkurs Kartonowych i Plastikowych Modeli Redukcyjnych

2011

REGULAMIN

XXV Podkarpacki Konkurs Kartonowych i Plastikowych Modeli Redukcyjnych

 

   

Organizator

Osiedlowy Dom Kultury „PUCHATEK” Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku.

 

Cel konkursu

- rozwijanie i kształtowanie zainteresowań politechnicznych,

- popularyzacja modelarstwa kartonowego i plastikowego oraz wymiana doświadczeń wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Termin i miejsce

22.01.2011 r. – godzina od 10.00 do 13.00 - przyjmowanie modeli w Osiedlowym Domu Kultury „PUCHATEK” w Sanoku, ul. Traugutta 9.

24.01.2011  - 5.02.2011 – wystawa modeli

5.02.2011 r. godz. 11.00 – uroczyste zakończenie konkursu, wręczenie nagród.

 

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs posiada charakter otwarty, w którym mogą uczestniczyć modelarze indywidualni i modelarze  zrzeszeni w klubach modelarskich.

 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do udziału oraz uiszczenie opłaty startowej w wysokości ustalonej przez organizatora.

 3. Opłatę startową należy wnieść w momencie zgłoszenia i zdawania modeli do konkursu.

  - młodzicy – 2 zł

  - juniorzy – 2 zł

  - seniorzy – 5 zł

 4. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić do konkursu po trzy modele w każdej klasie.

 5. W klasyfikacji wyłoniony zostanie najlepszy model uczestnika w danej klasie.

 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas w przypadku małej ilości zgłoszonych modeli w danej klasie.

 7. Zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa wyznaczona przez organizatora wg zasady: podoba się – nie podoba się.

 8. Wybrane po trzy modele w danej klasie zostaną ocenione z odległości około 1,5 m i będą punktowane.

 9. Pozostałe modele będą traktowane jak za udział w konkursie – bez punktacji.

 10. W konkursie można uczestniczyć tylko z własnoręcznie wykonanym modelem.

 11. Do każdego modelu należy dołączyć stosowną dokumentację:

  - rysunki,

  - zdjęcia,

  - sposób malowania.

 12. Modele przedstawione do konkursu dostarczone i odbierane są na koszt uczestnika lub ich kluby.

 13. Przedstawione modele muszą być czyste (nie zakurzone!).

 14. W konkursie nie mogą brać udziału modele, które w ubiegłych latach w ogólnej punktacji zajęły 1, 2 lub 3 miejsce.

Grupy wiekowe

Młodzicy – do 13 lat

Juniorzy – do 18 lat

Seniorzy – powyżej 18 lat.

 

Klasy modeli

Kartonowe

S1 – samoloty jednosilnikowe

S2 – samoloty wielosilnikowe

S3 – samoloty odrzutowe

H – helikoptery

O – okręty

Ż – żaglowce

PK – pojazdy kołowe

PG – pojazdy gąsienicowe

PS – pojazdy szynowe

R – rakiety

B – budowle

F – figurki

U – uzbrojenie

fantastyka

Plastikowe

S – samoloty

O – okręty

Ż – żaglowce

P – pojazdy

F – figurki

Sc – samoloty cywilne

Sz – szybowce

U – uzbrojenie

Ś - śmigłowce

fantastyka

Dioramy – ocena nastąpi bez podziału na klasy i grupy wiekowe.

 

Zasady oceny i nagrody

 1. Ocena dokonana będzie przez komisję powołaną przez organizatora.

 2. W każdej grupie wiekowej i klasie modeli nagrodzonych będzie trzy pierwsze miejsca.

 3. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje dyplom za udział i pamiątkowy znaczek w dniu zakończenia konkursu.

 

Zgłoszenia do konkursu

Prosimy o wstępne zgłoszenie telefoniczne do konkursu do dnia 20.01.2011 r. tel. nr 13 46 46 135 w godz. 15.00 ÷ 19.00.

Do pobrania: karta zgłoszenia

Konkurs 2010 - relacja

 

Krośnieńskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych

ul. Żwirki i Wigury 9, 38-400 Krosno

modelarze.krosno@interia.pl

603 178 184