Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków

Krośnieńskiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych

23 stycznia 2015

   

W piątek 23 stycznia 2015 odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne zebranie Członków Krośnieńskiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych.

Zarząd zdał sprawozdanie, Komisja Rewizyjna przedstawiła wyniki kontroli i w efekcie ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium.

W dyskusji nad sprawozdaniami członkowie poruszyli kilka błahych tematów zupełnie pomijając konieczność nakreślenia strategii działalności w określonej, trudnej sytuacji oraz podjęcia decyzji o dalszym losie Stowarzyszenia. Czy ma ono istnieć, czy należy je zlikwidować.

I w takim to stanie przystąpiono do wyboru statutowych organów Stowarzyszenia. Wszyscy zgłaszani kandydaci na przewodniczącego zarządu odmówili kandydowania.

Zaistniała nieprzyjemna sytuacja bez wyjścia, której konsekwencją byłaby likwidacja Stowarzyszenia przez sąd z wszystkimi przykrymi skutkami takiego rozwiązania.

W porę jednak A. Kopacz zdecydował się kandydować. Zgodę na kandydowanie wyraził również M. Bęben. W głosowaniu tajnym na funkcję przewodniczącego zarządu wybrano ponownie A. Kopacza.

Wybory składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej przebiegały już sprawnie. Do Zarządu zgłoszono 8 kandydatów a zostali wybrani: Maciej Bęben, Tadeusz Jurczyk, Jakub Krukierek - Wiceprezes Zarządu i Czesław Trzemżalski - Sekretarz.

Komisję Rewizyjną tworzyć będą: Marek Tenerowicz, Józef Półchłopek i Henryk Krupa.

Po zakończeniu wyborów w szybkim tempie WZCz podjęło kilka uchwał.

Uchwałę porządkującą sprawę składek członkowskich zaległych, wysokości bieżących i listy członków. Brak uiszczenia składki członkowskiej do 30 czerwca skutkował będzie skreśleniem z listy członków, co da możliwość "honorowego" wyjścia ze Stowarzyszenia tym, którzy nie chcą być w jego gronie.

Zobowiązano Zarząd uchwałą do opracowania sposobu korzystania z lotniska w Krośnie przez modelarzy.

Zebranie odbyło się w Sali Pamięci i Tradycji Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa.

(ak)

Na sali obrad

 

Zarząd KSML III kadencji

Maciej Bęben, Jakub Krukierek, Adam Kopacz, Czesław Trzemżalski i Tadeusz Jurczyk

   

Krośnieńskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych

ul. Żwirki i Wigury 9, 38-400 Krosno

modelarze.krosno@interia.pl

603 178 184