1989
Ośrodek Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego w Krośnie

Pierwszy zapis w Kronice Ośrodka Modelarstwa Lotniczo-Kosmicznego w Krośnie:

Dzięki szczególnemu zrozumieniu ważności problemu wychowania młodego pokolenia i kształtowaniu osobowości dzieci i młodzieży powstał Ośrodek dający możliwość realizacji tych celów.

Po kilku latach starań i zabiegów w czerwcu 1989 r. doszło do porozumienia pomiędzy Miejską Spółdzielnią Mieszkaniową w Krośnie i Aeroklubem Podkarpackim w sprawie stworzenia formalnych i prawnych możliwości uruchomienia Ośrodka .

Ze strony Spółdzielni - jej Prezes mgr Stefan Bara i ze strony Aeroklubu - Prezes Zarządu ppłk pil. Zbigniew Śluz wykazali wiele dobrej woli podejmując decyzję o powstaniu Ośrodka.

Techniczna realizacja leżała już w rękach Kierownika Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Wiesława Zygi. Wywiązał się z niej wzorowo - dnia 1 września 1989 roku Ośrodek rozpoczął działalność.

Ośrodek to nie tylko modelarnia lotnicza z zadaniem uczenia dzieci i młodzieży podstaw modelarstwa, kultury technicznej, zapewnienia rozrywki ale też centrum koordynacyjne wszelkiej działalności modelarskiej na Podkarpaciu. W zamyśle organizatorów w Ośrodku zrzeszeni będą modelarze hobbyści, modelarze sportowi i sympatycy modelarstwa. Tutaj można będzie budować modele, dzielić się doświadczeniami, organizować zawody i prowadzić inną działalność przynoszącą środki do realizacji tych celów. Ośrodek ma być klubem pasjonatów modelarstwa lotniczego i lotnictwa.

Krosno 1.09.1989

 

Z Ośrodkiem Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego przy ul. Gomułki (obecnie Naftowa) wiązano w środowisku modelarskim wielkie nadzieje.

Ośrodek miał być nie tylko dużą modelarnią lotniczą, przyzwoicie wyposażoną, z odpowiednią kadrą instruktorską, ale również miał pełnić rolę centrum modelarskiego na Krosno i okolice, rolę koordynatora i głównego organizatora imprez modelarskich. Mimo pozostawania w strukturze i finansowaniu przez Aeroklub Podkarpacki Ośrodek miał posiadać szeroki zakres samodzielności.

Miał stopniowo przejmować od Aeroklubu wszelkie aspekty działalności modelarskiej, które w Aeroklubie traktowane były marginalnie, a przez działaczy modelarskich Aeroklubu wykorzystywane do realizacji prywatnych celów.

Wspaniałą modelarnię otwarto szumnie 1 września 1989 r. Były przemówienia, życzenia, błysk fleszy i przecinanie wstęgi na raty.

Modelarnia w dobudówce po byłej kotłowni składała się z 4 pomieszczeń: dużej sali warsztatowej, mniejszej dla obróbki maszynowej, pomieszczenia socjalnego-biura i łazienki. Wyposażenie stanowił wszelki aeroklubowy sprzęt modelarski, który wówczas był jeszcze pod kontrolą Aeroklubu.

Zajęcia we wszystkie dni tygodnia (za wyjątkiem niedzieli i poniedziałku) prowadzili instruktorzy modelarstwa lotniczego z dużym doświadczeniem i wiedzą: Edward Dyląg, Marek Mojak i Jarosław Kosztyła. Obowiązki Kierownika Ośrodka pełnił Adam Kopacz. Zostali oni wszyscy zatrudnieni przez Aeroklub Podkarpacki na częściowych etatach.

Już w drugim miesiącu działalności na zajęcia uczęszczało 34 młodych modelarzy, głownie z osiedla Tysiąclecia, ale i bardziej odległych dzielnic. Do modelarni uczęszczali też modelarze wyczynowi wykonując czynności, które bogate wyposażenie modelarni umożliwiało.

1 października 1989 młodzi modelarze z modelarni Ośrodka wystartowali w zawodach "Święto Latawca" organizowanego przez Aeroklub Podkarpacki.

W styczniu 1990 r.  modelarze uczestniczyli z powodzeniem w III Konkursie Modeli Plastikowych i Kartonowych w Sanoku. Ośrodek reprezentowali: Wiesław Krauz, Robert Kopacz, Paweł Mojak, Wiktor Wojtowicz i Łukasz Szydłowski.

Z dniem 15 stycznia 1990 roku wszyscy instruktorzy otrzymali wypowiedzenia. Nadal jednak prowadzili zajęcia modelarski społecznie. Do czerwca 1990 roku, kiedy to pomieszczenia modelarni zostały wydzierżawione pod sklep obuwniczy. Ośrodek Modelarstwa Lotniczo-Kosmicznego w Krośnie przestał istnieć.

Sprzęt, narzędzia i materiały zostały przewiezione do Aeroklubu. Dzieci pozostały na osiedlu.

(ak)

Pierwsza wzmianka o Ośrodku w prasie ukazała się w tygodniku PZPR Podkarpacie 31 sierpnia 1989 r.

W taki oto sposób modelarstwo lotnicze ma szansę przyczynić się bezpośrednio do poprawy warunków egzystencji mieszkańców osiedla.

Tekst wzmianki i owszem, ale fotografia z całą pewnością nie pochodzi z modelarni Ośrodka.

Instruktor Jarosław Kosztyła i jego modelarze

Ekipa Ośrodka na "Święto Latawca `89"

instr. M. Mojak, G. Przybyła, A. Dyląg, G. Szyndlar, instr. E. Dyląg, M. Mojak, W. Skok, M. Kielar, K. Gnaciński.

   

Krośnieńskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych

ul. Żwirki i Wigury 9, 38-400 Krosno

modelarze.krosno@interia.pl

tel. 603 178 184