1946
Modelarnia lotnicza A. Pdkp. w Iwoniczu

Prezentowane tutaj fotografie pochodzą z Kroniki Aeroklubu Podkarpackiego znajdującego się obecnie w zbiorach Klubu Seniorów Lotnictwa. Opatrzone są podpisem: "Modelarnia lotnicza A. Pdkp. w Iwoniczu" i dalej: "Pierwsze starty modeli szybowców".

Fotografie datowane 1946 rokiem. Przedstawiają loty modelami Orlątko, w tamtym czasie niezwykle popularnymi. Wydano w tamtym okresie plan jedynie tego modelu i, należy przypuszczać, były one budowane najczęściej.

Modelarze wykonują loty na wzgórzu Żabie na południe od Iwonicza Zdroju w niedzielne południe o czym świadczą odświętne ubiory i liczna obecność widzów.

Ze wspomnień krośnieńskich seniorów modelarstwa wiadomo, że modelarnia w Iwoniczu (Zdroju) została uruchomiona w kilka miesięcy po zakończeniu II wojny światowej gromadząc liczne grono modelarzy z okolic Iwonicza. Zawodnicy iwoniccy startowali też w pierwszych po wojnie zawodach modelarskich w Warszawie, co odnotowano nawet w fachowych czasopismach ("Skrzydła i Motor" z 16 - 23 czerwca 1946 r.).

W tamtym trudnym okresie modelarstwo traktowane było niezwykle poważnie jako element dydaktyczno-wychowawczy skuteczny w kształtowaniu młodych kadr dla lotnictwa i wychowania pokolenia okaleczonego wojną.

Nie są nam znane inne szczegóły dotyczące modelarni w Iwoniczu. Nie znamy organizatorów, instruktorów ani modelarzy.

     

Być może w pamięci pasjonatów lotnictwa i modelarstwa lotniczego tkwią informacje, choćby mętne i szczątkowe, dotyczące tamtego okresu. Może ktoś pamięta modele Orlątko, może gdzieś w archiwach leży plan tego modelu.

Chętnie uzupełnimy historię modelarstwa o takie informacje, aby nie odeszły w zapomnienie.

Adam Kopacz

modelarze.krosno@interia.pl

 
     

Krośnieńskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych

ul. Żwirki i Wigury 9, 38-400 Krosno

modelarze.krosno@interia.pl

tel. 603 178 184