1960    
VII Zawody Modeli Szybowców Zboczowych w Ustjanowej

VII Zawody Modeli Szybowców Zboczowych

     

Zawody odbyły się w dniach 23 i 24 kwietnia br. w Ustjanowej. Nazwa ta na pewno nie jest obca naszym modelarzom. Wspaniałe tereny szybowcowe, częściowo tylko zagospoda-rowane przez Aeroklub Podkarpacki w Krośnie nakładem funduszy własnych i inwestycji władz miejskich w Ustrzykach Dolnych, nadal świecą pustką. Pierwszą imprezą co prawda modelarską, było zorganizowanie przez APRL VII Zawodów Modeli Zboczowych o puchar „Skrzydlatej Polski" w Ustjanowej, której wzgórza bez względu na kierunek wiatru pozwalają na przeprowadzenie zawodów, a nawet na zmianę kierunku startu bez większych komplikacji. Należy więc przypuszczać, że Ustjanowa pozostanie również i nadal stałym miejscem zawodów modeli zboczowych.

Piękna wiosenna pogoda, jak zwykle kapryśna splatała nie lada figla. Skończyła się ona bowiem właśnie w dniu otwarcia zawodów przysparzając kierownictwu niemało kłopotów. Pierwszy wymarsz na górę został już na stoku przerwany przez śnieżyce i zmusił wszystkich do odwrotu.

Po dłuższej przerwie wymaszerowano powtórnie. Tym razem jednak na zmianę kierunku wiatru na wzgórze Gromadzyń, u stóp którego znajdują się Ustrzyki Dolne. Niejednokrotnie więc modele, przechodząc na większej wysokości na stronę zawietrzną, przelatywały nad Ustrzykami, a kilka z nich lądowało na przedmieściach i powróciło w całości do swych właścicieli.

W pierwszym dniu starty zostały przepro-wadzone przy wietrze dochodzącym do 8 m/sek. a chwilami nawet podczas przejściowych opadów śnieżnych. Pogoda ta nie spowodowała jednak przerw w lotach, a wszystkie starty zostały przeprowadzone w określonym czasie. Pierwszy startował A. Krajewski z ekipy poznańskiej, zaczynając zawody bardzo ładnym lotem swego modelu bez sterowania. Lot ten zadecydował o jego ostatecznym uplasowaniu się na II miejscu w kategorii modeli bez sterowania zdalnego i na IV w klasyfikacji ogólnej.

Najbardziej regularne loty w tej kategorii wykonywali zawodnicy Aeroklubu Podkarpackiego z Krosna, z których pięciu znalazło się w pierwszej dziesiątce.

 W grupie tej Stanisław Kubit ilością 548 pkt zajął pierwsze miejsce (w klasyfikacji ogólnej drugie), natomiast Tadeusz Jurczyk również z Krosna III miejsce (ogólnie VI) ilością 113 pkt. Pomimo że ekipa Aeroklubu Podkarpackiego posiadała bardzo proste modele bez sterowania, zajęła zespołowo II miejsce. Były to modele znane jeszcze z zawodów zboczowych 1956 r. w Ligocie Dolnej. Układ kadłuba mocno spłaszczony przed środkiem ciężkości okazał się najpewniejszy. Trzecie miejsce zespołowo zajął Poznań, dla którego Jan Bury zdobył 317 pkt, a Krajewski 431 pkt. Andrzej Łabędzki startował modelem zdalnie sterowanym, zajmując miejsce w swej kategorii i dalsze miejsce w klasyfikacji ogólnej (271 pkt). Z nieznanych przyczyn, podczas zawodów model reagował na sterowanie tylko w bardzo krótkim zasięgu, odbywając dalej lot bez sterowania.

Tadeusz Korwel zdobył tylko o jeden punkt więcej od Łabędzkiego. Zawodnicy Mielca Adam Wilk, Tadeusz Ostapek i Janusz Soswa posiadali modele ze zdalnym sterowaniem „Czapla" konstrukcji T. Batyńskiego. W roku bieżącym na starcie zabrakło M. Opalińskiego i Ratyńskiego.

W kategorii modeli zdalnie sterowanych startowało 9 zawodników, w kategorii bez sterowania zdalnego - 29. Przesądzone z góry zwycięstwo odnieśli zawodnicy ekipy warszawskiej: K. Ginalski. E. Osiński i B. Spunda, wszyscy pracownicy APRL. zdobywając po raz drugi puchar „Skrzydlatej Polski". W klasyfikacji ogólnej w pierwszej dziesiątce ulokowało się tylko trzech zawodników z modelami zdalnie sterowanymi. Byli nimi właśnie członkowie zwycięskiej ekipy. Daje to charakterystyczny obraz poziomu dalszych sześciu modeli ze zdalnym sterowaniem.

W dniu następnym przeprowadzono trzecią kolejkę startów przy znacznie lepszych warunkach atmosferycznych. Zakończenie zawodów odbywało się w sali Prezydium PRN w obecności przedstawicieli władz miejskich. Sprawne przygotowanie do zawodów zawdzięczać należy kierownictwu Aeroklubu Podkarpackiego, a zwłaszcza jego kierownikowi Z. Szubertowi.

F.   PAWŁOWICZ

Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst i zdjęcia: Modelarz nr 6/60

     

Krośnieńskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych

ul. Żwirki i Wigury 9, 38-400 Krosno

modelarze.krosno@interia.pl

tel. 603 178 184