Modele swobodnie latające

klasyka modelarstwa

F1A

szybowce

F1B

z napędem gumowym

F1C

z napędem silnikowym

 

 

Klasy sportowe w swobodnych według FAI i Aeroklubu Polskiego

 

 

 

 

 

Instytucje i organizacje modelarstwa lotniczego na świecie i w Polsce
     

Federation Aeronautique Internationale (FAI)

Międzynarodowa Federacja Lotnicza zrzeszająca aerokluby narodowe, założona w 1905 roku.
FAI zajmuje się między innymi ustanawianiem ogólnoświatowych norm w pasażerskim ruchu lotniczym i sportach lotniczych. Nominuje międzynarodowych sędziów, kataloguje rekordy lotnicze, przyznaje nagrody zasłużonym, organizuje zawody World Air Games (WAG) oraz sprawuje opiekę nad innymi światowymi i kontynentalnymi zawodami i wydarzeniami lotniczymi.

http://fai.org/
     

International Aeromodelling Commission FAI (CIAM)

Międzynarodowa Komisja Modelarstwa Lotniczego FAI zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi modelarstwa lotniczego na świecie. Koordynuje działalność narodowych związków sportowych, ustala i nadzoruje zasady rywalizacji sportowej w dyscyplinach modelarstwo lotnicze i kosmiczne, ustala regulaminy sportowe i techniczne dla poszczególnych dyscyplin sportu modelarskiego.

http://fai.org/aeromodelling/
     

Aeroklub Polski

Celem Stowarzyszenia jest organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w poszczególnych dyscyplinach sportu lotniczego, przygotowanie kadry narodowej i reprezentantów Polski do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej, reprezentowanie polskiego sportu lotniczego w międzynarodowych organizacjach sportowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie w sporcie lotniczym.

Aeroklub jest narodowym związkiem sportowym również dla dyscypliny modelarstwo lotnicze i kosmiczne.

http://www.aeroklubpolski.pl/
     
 

Komisja Modelarska Aeroklubu Polskiego

Komisja Modelarska jest społecznym organem doradczym Zarządu Aeroklubu Polskiego w organizacji całokształtu działalności szkoleniowej i sportowej modelarstwa lotniczego i kosmicznego. Obecnie działa w  ośmioosobowym składzie.

Komisja jest powoływana i odwoływana przez Zarząd AP.

http://www.aeroklubpolski.pl/
     
   

 

 

Krośnieńskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych

ul. Żwirki i Wigury 9, 38-400 Krosno

modelarze.krosno@interia.pl

603 178 184