Z przykrością informujemy, że Ogólnopolskie Zawody Modeli Swobodnie Latających DERBY zaliczane do punktacji Pucharu Polski planowane na 20 ÷ 22 czerwca 2014 roku w Krośnie w klasach mistrzowskich F1A, F1B i F1C nie odbędą się.

Decyzję taką podjęli organizatorzy po wnikliwej analizie warunków, w jakich zawody te miałyby być rozegrane.

Obszar krośnieńskiego lotniska został znacznie uszczuplony przez wyłączenie przez właściciela (Gmina Krosno) znacznej jego części po stronie południowej pod zabudowę przemysłową. Ponadto pozostały teren został ogrodzony szczelnie płotem o wysokości ok. 2,5 m z podwójnym szeregiem kolczastego drutu.

Przy lekko niesprzyjającym wietrze odnośnie prędkości i kierunku lot nawet na 120 s kończyłby się lądowaniem poza ogrodzeniem.

Odzyskanie modelu wiązałoby się z koniecznością radykalnej zmiany kierunku pościgu oraz  pokonaniem znacznych odległości do najbliższej bramy, często (w niektórych obszarach poza lotniskiem) bez możliwości skorzystania z samochodu.

Organizator zawodów ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa zawodnikom i ich modelom. W żadnym razie nie może świadomie narażać zawodników na ich utratę lub uszkodzenie. A zmuszanie zawodnika do podejmowania zbędnego ryzyka jest działaniem niezgodnym z zasadami fair play.

Lotnisko w Krośnie

 Ogrodzenie - niebieska linia

Do Zawodów tych mam osobisty, szczególny stosunek. Wymyśliłem je odnośnie formuły i organizowałem wtedy, gdy inicjatywy takie nie były akceptowane. Konsolidacja środowiska modelarskiego, możliwość treningu poprzez start w zawodach, wreszcie sprzeciw wobec wykluczeniu i braku akceptacji w krośnieńskim środowisku modelarskim dla kilku swobodnych modelarzy zrodziła pomysł zorganizowania zawodów dla rodziny modelarskiej ponad podziałami. Zawodów, treningu, spotkania towarzyskiego, pikniku. Pierwsze DERBY rozegrano w 1977 roku. W późniejszych latach w DERBACH uczestniczyli  zawodnicy ówczesnej krajowej czołówki swobodnie latających akceptujący ich formułę.

(Relacja z DERBY`81)

W 2010 roku DERBY uzyskały status zawodów zaliczanych do punktacji Pucharu Polski i startowali w nich najlepsi polscy zawodnicy. Wielki to splendor i satysfakcja dla organizatorów. To realizacja nakreślonych statutem naszych organizacji celów.

Zawody te były dla nas również symbolem realizacji marzeń i ambicji. Doskonaląc ich organizację marzyliśmy, aby zorganizować zawody w randze Pucharu Świata, może Mistrzostw. Organizacyjnie byliśmy i jesteśmy do realizacji takich planów przygotowani.

Wszystko jednak ma swój kres. I tak 37-letnia historia Zawodów Modeli Bardzo Swobodnie Latających DERBY w Krośnie została zamknięta.

Adam Kopacz

PS

Planowane w tym samym terminie zawody zaliczane do punktacji Pucharu Polski w małych formach (F1H, G, K) i latających skrzydeł (F1S) zostaną rozegrane. Szczegółowe informacje w najbliższych dniach.

   

Krośnieńskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych

ul. Żwirki i Wigury 9, 38-400 Krosno

modelarze.krosno@interia.pl

603 178 184